MENU Y1

24 sashimi assortis, 6 sushi, 12 maki

39.80€
MENU Y2

20 sashimi assortis, 6 sushi, 6 maki, 8 brochettes grillées

48.00€
MENU Y3

40 sashimi assortis, 12 sushi, 12 maki, 16 brochettes grillées

86.00€